O MNĚ/ABOUT ME

Jsem akreditovanou instruktorkou Moderního Nordic Walking s certifikátem SNWA a WMNWA. Od srpna 2021 s možností vykovávaní činnosti na území ČR, certifikace uznána MPO ČR.

Jsem zároveň výživovým poradcem, instruktorem Zdravotní tělesné výchovy (metoda Spirální stabilizace) a členkou První pomoci. Mám za sebou několik kurzů např. Tejpování, RockFloss, RockPods, Nutri a Fit Academy…Neustále se posouvám dál a vzdělávám.

I am an instructor of Modern Nordic Walking, certified by SNWA and WMNWA. Since august 2021 with the possibility to do the activities within Czech Republic approved by Ministry of Industry and Trade.

I am also nutritionist, instructor of Healthy movement (Spiral stabilization) and member of First Aid. I have completed several courses f.e. Taping, RockFloss, RockPods, Nutri and Fit Academy…I am continuously moving forward and learning.

https://snwa.sk/lektori/lubovnazuzka/