JAK/HOW…

Přirozená chůze a speciální Nordic Walking hole

Pomocí jednoduché finty, kterou vás naučíme, získáte mnoho benefitů pro svoje tělo…

Natural posture while walking and special Nordic Walking sticks

With the simple trick learned, you will gain the most benefits for your body…