PROČ/WHY…

Každý z nás chce být zdráv, KDO z nás pro to pravidelně něco dělá… ? Častokrát máme nespočet výmluv, proč to nejde. Byli jsme znechuceni restrikcemi a přemotivovaní různými online cvičeními, z kterých si těžko člověk vybírá vhodné pro sebe  a stejně u nich dlouho nevydrží.

Zkusme se všichni vrátit k tomu, co je pro člověka přirozené. Chůze, ANO chůze. Podívejme se kolem sebe. Jsme poznačení starostmi, sedavou práci, sportem, či stářím… Přitom stačí tak málo, pojďme venku, pojďme chodit. Vhodné pro všechny, neomezeno věkem, řadou zdravotních  problému dokonce vynikající kompenzace pro sportovce.

Správná chůze se správními hůlkami, řeč je o Nordic Walking. Pomůže vyřešit nejen fyzické, ale i psychické problémy a krásně se u toho hubne. Při správné technice zapojíte víc než 90% svalů…

Each of us wants to be healthy, WHO actually does something about it on a regular basis… we often have countless excuses for not doing anything. We were disgusted by the restrictions and overmotivated by various online exercises, from which it is difficult to choose the suitable one for ourselves and our motivation for it usually does not last long.

Let us all try to return to what is natural for human being. Walking, YES walking. Let’s look around. We are marked by worries, work, sport or old age… Only little effort is required, let’s go outside, let’s walk. Suitable for all, no age limitation, almost no health problems limitation, even excellent compensation for athletes as well.

Proper walking with the right sticks, we are talking about Nordic Walking. It will help to solve not only physical problems, but also the mental ones, and we are loosing our weight. With the right technique, we are engaging more than 90% of the muscles...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *