CO/WHAT…

Pokud pravidelně chodíte, jste v základní škole chůze.

Pokud již chodíte s hůlkami. Gratuluji, jste středoškolák v chůzi.

Obě varianty zdravé, ale nepřináší žádný benefit navíc.

Jestli chodíte s hůlkami Nordic Walking, super stali jste se vysokoškolákem.

Věříme, že někteří již aktivně chodíte Nordic Walking, t.z. dbáte na správné držení těla, aktivně zapojujete střed těla, pracuje Vám i vrchní polovina těla atd., je to jenom o tréninku. V tom případě jste postgraduál v chůzi, pokračujte dál.

Chůze Nordic Walking má nespočet zdravotních benefitů.

Ti z Vás, kteří se chtějí stát postgraduálem v chůzi, sledujte nás, případně nás neváhejte kontaktovat.

Nezapomeňme, děláme to pro sebe Walks for Health!

If you walk regularly, you are in elementary school of walking.

If you already walk with sticks. Congratulations, you are the high school student in walking.

Both variants are healthy, but bring no extra benefit.

If you walk with Nordic Walking sticks, you’re a college student in it.

We believe that some of us are already activ Nordic Walkers, which means walking in correct posture, with active body center, using the upper half of the body, etc., it’s just about training. In this case you are postgraduate in walking, keep going.

The Nordic Walking has countless health benefits.

Those of you who want to become a postgraduate in walking, follow us, or do not hesitate to contact us.

Let’s not forget, we do it for ourselves Walks for Health!