Stará Ľubovňa SK

SÚŤAŽ rok 2022

Každý prihlásený do akéhokoľvek kurzu od 1.1.-30.11.2022 bude zapojený do zlosovania o knihu Moderný Nordic Walking s podpisom autorky. Losovať sa bude na Mikuláša 6.12.2022. Výherca bude uverejnený na FB stránke https://www.facebook.com/nordicwalkingzamagurie

V priebehu roka budú súťaže o paličky FIZAN SPEED pre absolventov Základného kurzu. Sledujte FB stránky.

KW34

26.8.piatok – tréning 2h SNWA 13€, Stará Ľubovňa

27.8.sobota – mini kurz 3h SNWA 30€, Stará Ľubovňa

27.8.sobota základný kurz 5,5h SNWA 60€, Stará Ľubovňa

27.8.sobota dvojhodinovka pre pacientov, seniorov 2h SNWA 13€, Stará Ľubovňa

Viac informácií a rezervácie dolu: